Про проект

                                         ПРО ПРОЕКТ
"Професійна підтримка – це процес допомги у пізнанні і використанні власного освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі." 
Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії                                           

Тематична сфера: 
Ключові компетентності загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, компетентність 7 – Ініціативність та підприємливість.
Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво.
Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються, у виконанні заходів, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.
Конкретні цілі:
 • Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі;
 • Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов'язаних із розвитком професійної активності та підприємливості;
Кінцева цільова група:
Вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Територіальна участь: 10 областей України
Проект заплановано на 2 роки і перший рік реалізації складається з 4 компонентів:
1. Tренери (Навчання українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо профісійної активності та підприємливості учнів).
2. Шкільні лідери (підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активності та підприємництва).
3. Шкільні клуби підприємництва (підготовка учнів до активності на ринку праці та активного та підприємницького ставлення).
4. Інтернет платформа проекту (підсилення компонентів 1, 2, 3 та координації, моніторингу і пропагування проекту).

KOMПОНЕНТ I
Загальна мета: 
Підготовка 30 експертів для підтримки розвитку вчителів у сфері реалізації завдань щодо професійної активності та підприємництва в 10 областях України.
Moдуль I – Tренінг з особистого розвитку (60 годин)
Впровадження нових ідей, побудова суспільної зміни вимагає першочерового перелому схем, власних переконань і стереотипів людей, котрі беруть участь у проекті. 
Пропонований новий підхід до проблем професійної підтримки, у контексті невизначеної (невідомої) перспективи розвитку ринку праці, вимагає від методичних працівників та цілих структур, котрі над цим працюють, відкритості, навичок користуватися допомогою, творчості, а також постійного розвитку навичок роботи з людьми і для людей. 
Запровадження нового підходу до завдань шкільної професійної підтримки також вимагає створення команди спеціалістів, котрі б себе взаємопідтримували і ділилися власними досягненнями та ідеями.
Зазвичай нове і невідоме будить опір. Запроваджуючи щось новее, лідери стикаються з цим на місцях. Це може негативно впливати на їхню мотивацію, спонукати до використання наказового стилю запровадження зміни.
Беручи до уваги наведене вище, у запропонованому проекті значне місце окрім підстави до професійної підтримки, займає психологічна підготовка осіб, котрі вирішили взятися за створення в своїх закладах нових шляхів професійної підтримки. 
Важливим напрямом власного розвитку буде участь в освітній грі Кешфлоу (Cashflow [готівковий оббіг]). Учасник гри повинен діяти, повинен стикнутися із правилами ринку. Ефектом цього – гравець вчиться обходитися із грішми водночас має забаву. Навчальні властивості цієї гри зауважило навіть Міністерство національної освіти, коли записало її в жовтні 2008 року у перелік дидактичних додатків для шкільного використання в Польщі. Гра буде одним із елементів діяльності Шкільних клубів підприємництва.
Мета: Створення команди спеціалістів, котрі ділитимуться власними досягненнями та ідеями, підтримуватимуть людей в процесі змін професійного та особистого розвитку. 
Розвиток фінансового інтелекту через інтерактивний 
Зміст: 
Групова взаємодія для успішного впровадження нових ідей, 
Аналіз засобів, 
Розвиток власних засобів, 
Коучінг, 
Тренування творчого мислення і творчого вирішення проблем, 
Створення команди в Проекті, 
Дистрактори успіху в Проекті, 
Підготовка до роботи із використанням навчальної ділової гри Cashflow 
Адресатикоманди із 3-х осіб (прсихолог + методист з економіки + методист із дистанційного навчання) із 10 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з України. 
Miсце реалізації: Навчальний центр Центру розвитку освіти в Сулеювку, Польща 
Eксперти: Kaтажина Кошевська, Моніка Вервіцька, Роман Шиян, др М. Ціхарська
Moдуль II – Підстави професійної та підприємницької підтримки (60 годин)
Динаміка сучасного ринку праці, високий рівень безробіття вимагають фахової допомоги у професійній підтримці не тільки особам, котрі шукають роботу, але, перед усім молодим людям – учням, котрі готуються до активного входу на відкритий ринок праці. Тепер професійна підтримка розуміється як уже привабливий та потрібний вид праці. На заняттях тренери навчаться використовувати теорію через розуміння і розвиток наставницьких міжособистісних процесів в аспекті професійної кваліфікації та працевлаштування.
Під час навчань також буде представлено польський досвід у сфері розвидку підприємливості як ключової компетентності учнів. Підприємливість допомагає людям реалізувати ідеї, надихнути, покращити їхні досягнення в школі та розвивати у них цінні навички здобувати знання і роботу. Буде представлена інформація про загальнопольські освітні проекти у сфері економічної освіти, зокрема про напрямки та методи ведення фінансової освіти, діяльності шкільних клубів підприємництва та інші ініціативи, котрі мають на меті підготувати молодь до активної діяльності на ринку праці. Значним елементом навчання буде представлення способів підготовки учнів до виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз коштів на фірмі і ведення власного підприємства. Особливий наголос буде на представлення активних методів, придатних для навчання підприємливості, зокрема симуляції, дидактичні ігри та використання ІКТ в економічній освіті через освітній портал NBP. Під час навчання учасники опрацюють вступну програму діяльності Шкільних клубів підприємництва, котрі будуть створені в українських школах. Крім того вони навчаться модерувати участь учнів та їхніх опікунів у дидактичних симуляційних іграх, котрі стосуються аналізу проблем відтворених учнями. Результати є порівнюваними із фактичними вирішеннями. Це становить симуляцію, предметом якої є очевидність. Вона вимагає активності учнів, котрі беруть участь у грі але теж має чіткі правила. Вони належать до групи активних методів, в котрих вивчення домінує над навчанням. Завдяки використанню симуляційних ігор, учасник вчиться коригувати стратегію, аналізує думку та свої досягнення. Він може також вчитися на власних помилках, що у випадку керування справжнім підприємством є дуже дорогим.  
Цілі:
 • Здобуття практичних вмінь у сфері підтримки осіб, котрі відповідають за реалізацію професійної підтримки і надавання допомоги при виборі професії та отримання роботи.
 • Передача польського досвіду у сфері розвитку підприємництва як ключової компетентності учнів.
 • Підготовка учасників до впровадження Шкільних клубів підприємництва.
Зміст: 
Вибрана теорія професійного розвитку і планування кар’єри, 
Процес підтримки в професійному консультуванні та елементи процесу, 
Індивідуальне і групове професійне консультування, 
Розмова радника, 
Професійне інтерв’ю,
Підприємливість у плануванні кар’єри, 
Професієзнавство та професійна інформація, вміння керувати інформацією, 
Діагностування у професійному консультуванні, вибрані тести для професійного консультування, 
Професійні та етичні норми, 
Майстерня роботи професійного радника, мультимедія в консультуванні, 
Спіраль у процесі навчання, 
Планування власної діяльності (діагностування стилів власної діяльності+планування), 
Технології, що активізують мислення, 
Активні методи у навчанні підприємництву, 
Освітні пронекти у сфері економічної освіти, приклади, 
Підготовка учнів до виконання ролі підприємця, 
Як навчати про функціонування фірми: дидактичні симуляційні ігри, бізнес-план, маркетинг і реклама, 
Використання ІКТ в економічній освіти в Польщі – засоби освітнього порталу NBP,
Шкільні клуби підприємництва, організація і створення клубів. 
Aдресати: команди із 3-х осіб (прсихолог + методист з економіки + методист із дистанційного навчання) із 10 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з України, котрі пройшли Модуль І. 
Miсце реалізації: Навчальний центр Центру розвитку освіти в Сулеювку, Польща 
Eксперти: Kристина Бронжкалік, Йоланта Чайковська, Здіслава Баранкевич, Богуміла Суровєц, Роберт Зєлінські
KOMПОНЕНТ II
Загальна мета: Підготовка 200 вчителів із 100 українських шкіл для підтримки розвитку учнів у сфері ключової компетентності, ініціативності та підприємливості, із використанням інтерактивних методів навчання та інформаційно-0комунікативних технологій. 
Навчання шкільних психологів та вчителів економіки в 10 областях України 
(10 навчань x 30 годин + 3 зустрічі x 10 годин = 60 годин) 
Комплексна навчальна програма y масштабі країни, скерована до вибраної професійної групи, тобто шкільних психологів та вчителів економіки, котрі виконуватимуть роль створення програми підтримки учнів у школі у сфері розвитку компетентгості «Ініціативність та підприємниство». З цією метою тренери, котрі підготовлені в І компоненті, проводять набір 100 шкіл (по шкіл у кожній із 10 областей), зацікавлених в участі пілотної програми створення Шкільних клубів підприємництва та опрацювання і запровадження програми професійного консультування і навчання підприємництву. Кожна із шкіл скерує2 представника (шкільний психолог + вчитель економіки) для участі в проекті «Шкільна академія підприємництва». Підготовка майбутніх Шкільних лідерів матиме місце протягомшестидесятигодинного навчання, метою котрого буде підготовка вчителів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активізації ш підприємництва. 
Перше 30-и годинне навчання буде проводитися разом із польськими та українськими (підготовленими у компоненті І) тренерами – експертами.
Наступні три 10-и годинні навчання проводитимуться українськими тренерами:
  • 1 сесія x 10 годин для психологів, проводитиметься тренером психологом
  • 1 сесія х 10 годин для вчителів економіки, проводитиметься тренером із підприємництва
  • 1 сесія х 10 годин для вчителів економіки та шкільних психологів спільно, проводитиметься тренером із дистанційного навчання.
Метою роботи українських тренерів буде передати знання та підтримувати вчителів (шкільних лідерів), котрі ділитимуться власними досягненнями, ідеями та труднощами. Важливим елементом реалізації цієї мети буде поглиблення співпраці із обласним тренером та спільне планування майбутньої роботи. Окрім того, вимірним ефектом навчання буде допомога у створенні та опрацюванні планів заходів для Шкільних клубів підприємництва, котрі вестимуться шкільними лідерами.
Ці зустрічі становитимуть важливий елемент моніторингу заходів у школі.
Крім того українські тренери постійно:
  • Моніторують діяльність ШКП у своїй області,
  • Надають підтримку шкільним лідерам та ШКП,
  • Допомагають їм брати активну участь на платформі проекту,
  • Інформують  українського координатора про стан реалізації завдань,
  • Подають звіт на тему функціонування ШКП в своїй області.
Зміст: 
Kлуби підприємництва – організація та створення клубів.
Вибрані теорії професійного розвитку та планування кар’єри.
Процес консультування у професійному розвитку – етапи та елементи процесу. 
Індивідуальне та групове професійне консультування. 
Кoнсультація щодо майбутньої професії. 
Професійна співбесіда, підприємництво у плануванні кар’єри. 
Професієзнавство та професійна інформація, використання інформації. 
Діагностика у професійному консультуванні, вибрані тести для діагностування. 
Професійні та етичні норми. 
Активні методи у навчанні підприємництву. 
Освітні проекти у сфері економічної освіти – приклади. 
Підготовка учнів для виконання ролі підприємця та опрацювання бізнесплану. 
Як навчати функціонуванню фірми: дидактичні ігри-симуляції, бізнес-план, маркетинг і реклама. Використання ІКТ в економічній освіті. 
Робота із грою Cahsflow.
Робота на платформі проекту. 
Aдресати: команди з 2 осіб (шкільний психолог + вчитель економіки) із 100 шкіл (10 шкіл х 10 областей) України. 
Miсце реалізації10 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 
Tренери: тренерські пари, котрі є підготовлені Компонентом І проекту; Тренери – польські експерти
KOMПОНЕНT III
Мета: Підготовка учнів 100 шкіл до активності на ринку праці в рамках діяльності Шкільних клубів підприємництва 
Шкільні клуби підприємництва (100 клубів/ мін. 1000 учасників)
Шкільні клуби підприємництва, в котрих вивчення домінує над навчанням. Учні, котрі навчаються за допомогою активної діяльності здобудуть багато навичок: аналіз ситуації, перемовини та прийняття рішення, планування заходів для збору інформації, котра би була влучною в оцінці ситуації. 
Після того як буде опрацьовано базові документи, ШКП детально запланує заходи на наступні 6 місяців  діяльності шкільного року). 
Шкільні клуби підприємництва (ШКП), котрі діють в школах під керівництвом вчителів – Шкільних лідерів (підготовлених у Компоненті ІІІ), будуть організовувати і реалізувати заходи у двох сферах – навколишнє середовище (обласний) та школа (освітній):
 • Сфера навколишнього середовища (обласний) буде запланований Шкільними лідерами – опікунами ШКП у співпраці із українськими тренерами і братиме до уваги специфіку області (місцевого середовища) та потреби конкретної групи учнів. В рамках цієї частини діяльності ШКПшкільні лідери матимуть можливість тестувати і вдосконалювати загальношкільну програму підтримки розвитку учнів у сфері професійної та підприємницької активізації.
 • Сфера школи (освітній) буде реалізуватися Шкільними лідерами – за опрацьованою програмою ШКП, котра є спільною для всіх Клубів, котрі діють ву 100 школах України. Реалізація програми та діяльність учасників Клубів буде оцінюватися.
На її реалізацію повинно бути заплановано мінімум 2 години на тиждень (2 години х 4 тижні = 8 годин щомісяця):
  • Професійне консультування, розвиток навичок міжособистісних взаємин (мін. 4 години на місяць)
  • Підприємництво (мін. 4 години на місяць)
В рамках реалізації цих годин кожен ШКП опрацьовує проект бізнес-плану для нового підприємства (малого або середнього бізнесу). Це буде форма документа, котра окреслює стратегію підприємства на визначений час, путівник його стратегічної  і тактичної діяльності та водночас визначення слабких і сильних сторін економічної діяльності. Бізнес-план матиме цілі, способи, методи та засоби досягнення цілей. Це навчить учасників ШКП професійним підходам/мисленню стосовно планування свого бізнесу у майбутньому, обмеження невпевненості щодо ставлення до можливих випадків у майбутньому та визначення імовірних помилок, що зменшуватиме ризики прийняття помилкових рішень. Така діяльність створить можливість багатостороннього вирішення різних аспектів діяльності та удосконалення стратегії. 
Проект бізнес-плану матиме наступні елементи: резюме,  характеристику компанії,  аналіз ринку, маркетингова стратегію, профіль виробництва, управління, фінансовий план. 
На заняттях ШКП учні отримають теоретичні знання у сфері почергових елементів бізнес-плану та можливості застосування теорії на практиці у своєму місцевому середовищі (області). 
Підчас занять учні також будуть навчатися нелегкому мистецтву керування грішми, ознайомляться із труднощами роботи ринку, повинні будуть приймати важкі стратегічні рішення і брати за них відповідальність і при цьому добре розважатися. Це все буде завдяки закупленій грі Cashflow для кожного Клубу. Розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри є найліпшим методом розвитку підприємницької компетентності. 
Підсумком діяльності ШКП буде організація Шкільного дня підприємництва. Цей день повинен бути організований у 4 тиждень листопада одночасно у всіх школах, котрі беруть участь у проекті. По мірі можливості Тренери та Шкільні лідери організують обласні зустрічі учасників ШКП, щоби поділитися інформацією та обмінятися досвідом.
За організацію Шкільного дня підприємництва відповідатимуть команди українських Тренерів та Шкільних лідерів. 
Aдресати: учні старших класів 100 шкіл-учасників проекту.  Кількість членів клубу – мінімум 10 осіб.
Miсце проведення: 10 областей України, школи – учасники проекту. 
Шкільні лідери: шкільні психологи та вчителі економіки, котрі навчалися у Компоненті ІІ
KOMПОНЕНT IV
Мета: поширення освітніх рішень пов’язаних із розвитком підприємництва і професійного консультування в українських школах. 
Інтернет платформа проекту (освітня платформа і Інтернет вітрина проекту) 
Освітня платформа є істотним елементом підтримки навчання:
 • Tренерів (Koмпонент I),
 • Шкільних лідерів – шкільних психологів, вчителів економіки (Koмпонент II),
 • Діяльність ШКП (Koмпонент III)
 • Координування та поширення проекту
 Bодночас це буде простір для обміну інформацією, досвідом і базової підтримки для усіх обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та шкіл України. 
Інтернет платформа проекту дасть можливість на відстані контактувати із учасниками проекту, розпорошеними у 100 школах всієї України, буде додатковою підтримкою у впровадженні постійного моніторингу і полегшить координацію діяльності. Платформа буде забезпечена найновішим засобом Web.2.0 
Інтернет вітрина проекту буде віртуальним простором обміну інформації: 
Шкільні лідери матимуть постійний доступ до:
 • Iнформації щодо заходів у проекті, термінів навчань, графіків проведень, навчальних матеріалів.
Кожен ШКП матиме свою підсторінку в Інтернет вітрині проекту, де буде розміщено:
 • Річний план заходів,
 • Щомісячні звіти з реалізації заходів,
 • Актуальний стан перебігу реалізації планів діяльності ШКП, про що детально написано в Компоненті III.
Aдресати: усі учасники проекту.
На другий рік проекту (2013) заплановано наступні Компоненти
 
VKoнкурс ШКП
VIФорум експертів
VIIE-learning для опікунів ШКП
VIIIВидавництво матеріалів
IXПідсумкова конференція

Немає коментарів:

Дописати коментар